Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

death-is-my-friend
17:41
4923 1d03
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued

March 18 2017

death-is-my-friend
18:19
4923 1d03
Reposted fromdailylife dailylife viayourhabit yourhabit
death-is-my-friend
18:18
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalineczka calineczka

March 17 2017

19:25
3931 af9b
Reposted frompengin pengin viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
17:43
9367 79cd 500

February 14 2017

death-is-my-friend
13:50
4419 3ad1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit

July 09 2015

18:48
1028 404b
Reposted fromink ink viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:31
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
1303 1631 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
Reposted fromshakeme shakeme viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
8324 5f6a 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22
2651 83de 500
Reposted fromrol rol viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22

Reposted fromlifeless lifeless viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22
7469 dc7f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:17

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:17
- Myśli pan, że "co było, nie wróci i szaty rozdzierać by na próżno"? - Nie. Bardziej mnie martwi moja fizyczność. Nie mogę skoczyć na beton z dziesięciu metrów i przeżyć. Kiedyś wydawało mi się, że mogę. I zaprząta mnie myśl, że nie zdążę na przykład. - Z czym? - Z życiem. Że nie zdążę przeżyć tego wszystkiego, na co mam apetyt, bo tego jest za dużo i nie zmieści się w jednym życiu. Nie napiszę wszystkich książek, nie przeżyję wszystkich dni, nie spotkam się z bliskimi ludźmi w wystarczającym natężeniu.
Życie to jednak strata jest, Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:17
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viasfeter sfeter
18:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl