Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

death-is-my-friend
15:07
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
15:03
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
15:03
2134 57fc
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
15:03
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
15:03
death-is-my-friend
15:02
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
15:02
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
15:02
death-is-my-friend
15:02
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaanorexianervosa anorexianervosa
death-is-my-friend
15:01
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaanorexianervosa anorexianervosa

August 06 2017

death-is-my-friend
08:34
4487 0191 500
"Ości" 1
death-is-my-friend
08:34
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
08:34
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
08:33
death-is-my-friend
08:33
08:33
08:33
3886 2efd 500
death-is-my-friend
08:33
death-is-my-friend
08:33

August 05 2017

06:33
7891 a132 500
Reposted frompupuch pupuch viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl