Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

death-is-my-friend
13:50
4419 3ad1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit

July 09 2015

18:48
1028 404b
Reposted fromink ink viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:31
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
1303 1631 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
Reposted fromshakeme shakeme viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:23
8324 5f6a 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22
2651 83de 500
Reposted fromrol rol viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22

Reposted fromlifeless lifeless viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter
death-is-my-friend
18:22
7469 dc7f
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:17

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:17
- Myśli pan, że "co było, nie wróci i szaty rozdzierać by na próżno"? - Nie. Bardziej mnie martwi moja fizyczność. Nie mogę skoczyć na beton z dziesięciu metrów i przeżyć. Kiedyś wydawało mi się, że mogę. I zaprząta mnie myśl, że nie zdążę na przykład. - Z czym? - Z życiem. Że nie zdążę przeżyć tego wszystkiego, na co mam apetyt, bo tego jest za dużo i nie zmieści się w jednym życiu. Nie napiszę wszystkich książek, nie przeżyję wszystkich dni, nie spotkam się z bliskimi ludźmi w wystarczającym natężeniu.
Życie to jednak strata jest, Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasfeter sfeter
death-is-my-friend
18:17
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viasfeter sfeter
18:17
death-is-my-friend
18:16

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
16:24
7200 6afb 500
Reposted fromdragonborn dragonborn viathefirstdrop thefirstdrop
death-is-my-friend
16:24
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viathefirstdrop thefirstdrop
death-is-my-friend
16:24
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viathefirstdrop thefirstdrop
death-is-my-friend
16:24
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl