Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

death-is-my-friend
15:01
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaanorexianervosa anorexianervosa

August 06 2017

death-is-my-friend
08:34
4487 0191 500
"Ości" 1
death-is-my-friend
08:34
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
08:34
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
08:33
death-is-my-friend
08:33
08:33
08:33
3886 2efd 500
death-is-my-friend
08:33
death-is-my-friend
08:33

August 05 2017

06:33
7891 a132 500
Reposted frompupuch pupuch viamyzone myzone
death-is-my-friend
06:27
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viamyzone myzone
death-is-my-friend
06:26
1588 d981 500
Reposted fromjottos jottos viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
06:26
death-is-my-friend
06:25

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

death-is-my-friend
06:25

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viaanorexianervosa anorexianervosa
death-is-my-friend
06:25
death-is-my-friend
06:24
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
06:22
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viatobecontinued tobecontinued
06:22
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl