Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

death-is-my-friend
06:27
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viamyzone myzone
death-is-my-friend
06:26
1588 d981 500
Reposted fromjottos jottos viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
06:26
death-is-my-friend
06:25

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

death-is-my-friend
06:25

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viaanorexianervosa anorexianervosa
death-is-my-friend
06:25
death-is-my-friend
06:24
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
06:22
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viatobecontinued tobecontinued
06:22
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamyzone myzone

June 24 2017

death-is-my-friend
14:38
2327 e2b7 500
death-is-my-friend
14:35
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
14:35
8487 2d91 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
14:34
death-is-my-friend
11:43
5636 7a1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
11:43
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
11:43
3114 eee6
11:43
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatobecontinued tobecontinued
death-is-my-friend
11:43
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

June 23 2017

19:58
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viatoniewszystko toniewszystko
death-is-my-friend
19:57
1309 488f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl